Potvrzení věku

Zubr dosáhne dospělosti zhruba ve 3 letech. Člověk v 18.

A právě to je věk, od kterého je možné navštívit stránky s informacemi o alkoholických nápojích.

Jsem člověk a už mi bylo 18 let.

Ještě ti nebylo 18 let a chceš se dozvědět něco o alkoholu?
Podívej se na stránku: pijsrozumem.cz

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE „Kup Żubrówku a vyhraj konzumné v hodnotě 12.000 Kč“ PRO ČESKOU REPUBLIKU

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel spotřebitelské soutěže „Kup Żubrówku a vyhraj konzumné v hodnotě 12.000 Kč“ probíhající v níže uvedených prodejnách v České republice (dále jen „soutěž“).
 
Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.
 
Pořadatelem soutěže je:
MASPEX Czech s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 63795
se sídlem: Praha 8 - Karlín, Sokolovská 100/94, PSČ 18600
IČO: 257 163 79
(dále jen „pořadatel“)
 
Organizátorem soutěže je: 
Friendly s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 238430
se sídlem: Thámova 137/16, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 03819141
(dále len „organizátor“).
 
      I.         Termín a místo konání
 
1.1   Soutěž probíhá od 1.5.2024 do 30.6.2024 včetně (dále jen „doba konání soutěže“) na celém území České republiky, a to ve všech obchodních prodejních sítích a také online, kde se prodávají níže uvedené výrobky Żubrówka (dále jen „místo konání soutěže“).
 
    II.         Soutěžní výrobek
 
2.1   Soutěž se vztahuje na níže uvedené výrobky pořadatele soutěže značky Żubrówka ve všech příchutích prodávaných v místě konání soutěže a v době konání soutěže:

 • Żubrówka Bison Grass 37,5% 0,5L
 • Żubrówka Bison Grass 37,5% 1L
 • Żubrówka Biała 37,5% 0,5L
 • Żubrówka Biała 37,5% 1L
 • Żubrówka Rosé 30% 0,5L
 • Żubrówka Spiced 30% 0,5L
 • Żubrówka Cherry 28% 0,5L
 • Żubrówka Cherry 28% 0,1L
 • Żubrówka Hazelnut 28% 0,5L
 • Żubrówka Hazelnut 28% 0,1L
 • Żubrówka Soda Żu 4,5% 0,33L

(dále jen „soutěžní výrobek Żubrówka“).
 
 III.         Podmínky účasti v soutěži
 
3.1   Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba (spotřebitel) starší než 18 let, bez omezené způsobilosti, s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky, která splní všechny níže uvedené podmínky (dále jen „soutěžící“):
 
a)     v době konání soutěže a v místě konání soutěže zakoupí alespoň 1x soutěžní výrobek Żubrówka a současně
b)     pečlivě uschová účtenku z registrační pokladny/fakturu, která bude potvrzovat nákup podle písmene a) tohoto bodu III. a bude mít tuto účtenku z registrační pokladny/fakturu k dispozici pro následné prokázání v případě nároku na výhru a současně
c)     v době konání soutěže navštíví soutěžní web www.zubrowka.cz/soutez (dále jen „soutěžní web“) a vyplní registrační formulář tak, že úplně a pravdivě uvede do požadovaných polí údaje v tomto rozsahu:

i.         jméno, příjmení, kontaktní telefonní číslo, e-mail (dále jen „osobní údaje“) a dále
ii.         vloží fotografii/sken účtenky z registrační pokladny/faktury potvrzující nákup podle bodu a) a dále
iii.         vybere ze seznamu kraj, ve kterém si přeje získat hlavní výhru.

Poté po potvrzení souhlasu s pravidly soutěže a zpracováním osobních údajů, takto zcela a řádně vyplněný registrační formulář soutěžící pomocí funkčnosti aplikace odešle pořadateli soutěže (dále jen „registrace“).
 
3.2   Současně se soutěže nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k pořadateli, organizátorovi soutěže anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé nebo osoby jim blízké podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění.
3.3   Po splnění podmínek podle odstavce 3.1. bude soutěžící zařazen do soutěže. Registrace s uvedením nezřetelných, nekompletních a / nebo nesprávných údajů nebude zařazena do soutěže. Rovněž registrace zaslané v jiném než výše uvedeném tvaru nebo doručené v jiném termínu, než v době konání soutěže nemohou být do soutěže platně zařazeny.
3.4   Soutěžící se může zapojit do soutěže vícekrát, s tím, že jednu účtenku/fakturu, která bude splňovat podmínku nákupu alespoň 1 soutěžního výrobku Żubrówka, může zaregistrovat do soutěže pouze jeden krát. V případě opakované účasti v soutěži o výhru soutěžící musí opakovaně vyplnit celou registraci s novou účtenkou/fakturou. Taktéž jedna účtenka/faktura může být do soutěže zaregistrována pouze jeden krát, tzn. stejnou účtenku/fakturu nemůže zaregistrovat do soutěže víc soutěžících.
3.5   Soutěžící je povinen si uschovat veškeré soutěžní účtenky (účtenky z registrační pokladny) /faktury, se kterými se účastnil soutěže.
3.6   Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že se taková osoba i přes uvedené stala výhercem v soutěži (např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla), nemá nárok na výhru a výhra propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu náhodně vylosovanému výherci jako náhradníkovi, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Pořadatel a organizátor si dále vyhrazují právo vyloučit ze soutěže účastníky, u kterých budou mít důvodné podezření ze spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob. Pořadatel a organizátor si vyhrazují právo neudělit výhry v případě, že existují pochybnosti o způsobu získání účtenky z registrační pokladny/faktury, či v případě porušení pravidel soutěže ze strany soutěžících nebo jakéhokoli chování ze strany soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či zásadami fair – play.
 
 
  IV.         Výhry v soutěži
 
4.1   Hlavní výhrou v soutěži je 13x poukaz na konzumné v hodnotě 12.000 Kč v podniku ve vybraném krajském městě České republiky, které si soutěžící zvolil v registraci. Z každého krajského města bude vylosován pouze 1 výherce hlavní výhry. Poukaz lze využít do 31.10.2024 a na nákup libovolného nealkoholického, alkoholického nápoje (v kategorii vodka budou zahrnuty pouze výrobky značky ŻUBRÓWKA) a/nebo občerstvení v daném podniku. Výherce je povinen rezervovat si stůl v daném podniku předem, a to nejpozději 3 dny před plánovanou návštěvou podniku. Poukaz je vázán na jméno výherce. Další informace o využití poukazu budou zaslány e-mailem. Seznam podniků v krajských městech je uveden níže:

 • Brno: 4 Pokoje, Vachova 6, 602 00 Brno-střed;
 • Zlín: Café 204, Třída Tomáše Bati 204, 760 01 Zlín;
 • Ostrava: Backstage, Škroupova 816/1, 702 00 Moravská Ostrava;
 • Olomouc: Pivnice Kateřinská 10, Kateřinská 10, 779 00 Olomouc 9;
 • Pardubice: Road café BAR, Hronovická 2768, 530 02 Pardubice I;
 • Jihlava: Black Wall Caffe & Cocktail Bar, Škrétova 2, 586 01 Jihlava 1;
 • Hradec Králové: Černý Kůň, Malé nám. 10/26, 500 03 Hradec Králové 3;
 • České Budějovice: JUVEL, Průběžná 2125/6, 370 04 České Budějovice 4;
 • Praha: Black Angel´s BAR PRAGUE, Staroměstské nám. 29, 110 00 Staré Město;
 • Liberec: BarBar, Barvířská 278/12, 460 07 Liberec;
 • Ústí nad Labem: BLACKSHEEP BAR, Hrnčířská 10, 400 01 Ústí nad Labem-město;
 • Plzeň: My Friends BAR, Americká 90/11, 301 00 Plzeň 3;
 • Karlovy Vary: Bali Coffee Bar, Dr. Davida Bechera 151/24, 360 01 Karlovy Vary. 


4.2  Vedlejší výhrou je 40 ks Żubrówka 0,5 L nebo 1 L podle vlastního výběru.
 
    V.         Losování, oznámení a předání výher
 
5.1   Každý soutěžící, který splnil podmínky účasti v soutěži podle bodu III., bude zařazen do náhodného slosování o hlavní výhry a o vedlejší výhry, které se uskuteční v sídle organizátora za následovných podmínek:
a)     Losování hlavní výhry proběhne po skončení soutěže v týdnu od 1.7.2024 do 5.7.2024 ze všech soutěžících, kteří se soutěže zúčastnili od začátku do konce soutěže. Z každého krajského města České republiky bude vylosován 1 výherce.
b)     Losování vedlejších výher proběhne za níže uvedených podmínek:

 1. Losování dne 13.5.2024 - ze soutěžících, kteří se zapojili do soutěže od 1.5.2024 do 10.5.2024, bude dne 13.5.2024 vylosováno 5 výherců vedlejší výhry;
 2. Losování dne 20.5.2024 - ze soutěžících, kteří se zapojili do soutěže od 1.5.2024 do 17.5.2024, bude dne 20.5.2024 vylosováno 5 výherců vedlejší výhry;
 3. Losování dne 27.5.2024 - ze soutěžících, kteří se zapojili do soutěže od 1.5.2024 do 24.5.2024, bude dne 27.5.2024 vylosováno 5 výherců vedlejší výhry;
 4. Losování dne 3.6.2024 - ze soutěžících, kteří se zapojili do soutěže od 1.5.2024 do 31.5.2024 bude dne 3.6.2024 vylosováno 5 výherců vedlejší výhry.
 5. Losování dne 10.6.2024 - ze soutěžících, kteří se zapojili do soutěže od 1.5.2024 do 7.6.2024 bude dne 10.6.2024 vylosováno 5 výherců vedlejší výhry.
 6. Losování dne 17.6.2024 - ze soutěžících, kteří se zapojili do soutěže od 1.5.2024 do 14.6.2024 bude dne 17.6.2024 vylosováno 5 výherců vedlejší výhry.
 7. Losování dne 24.6.2024 - ze soutěžících, kteří se zapojili do soutěže od 1.5.2024 do 21.6.2024 bude dne 24.6.2024 vylosováno 5 výherců vedlejší výhry.
 8. Losování dne 1.7.2024 - ze soutěžících, kteří se zapojili do soutěže od 1.5.2024 do 30.6.2024 bude dne 1.7.2024 vylosováno 5 výherců vedlejší výhry.

 
5.2   Ukončením soutěže je uplynutí posledního dne doby konání soutěže.
5.3   Pro oznámení výhry budou použity údaje výherce zadané na soutěžním webu. Vylosovaní výherci budou o výhře informování organizátorem nejpozději do 7 pracovních dnů od vylosování, a to prostřednictvím e-mailu, z e-mailové adresy  zubrowka@friendlymail.cz (dále jen „informační e-mail“).
5.4   Výherce je povinen reagovat na informační e-mail nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení emailu, a to potvrdit účast v soutěži a na požádání pořadatele zaslat e-mailem čitelný scan / fotografii účtenky z registrační pokladny/faktury. Zaslaná účtenka/faktura bude muset korespondovat se zadanými informacemi výherce v soutěžním formuláři a bude muset prokazovat nákup alespoň jednoho soutěžního výrobku Żubrówka zakoupeného dle podmínek uvedených v bodě III.
5.5   Pokud výherce nebude reagovat na informační e-mail do 5 pracovních dnů od obdržení e-mailu, propadá výhra ve prospěch pořadatele soutěže. Pořadatel ani organizátor neručí za problémy s převzetím výher ani za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození soutěžních zásilek. Soutěžící je povinen řídit se organizačními pokyny organizátora soutěže.
5.6   Výhry budou doručeny výhercům nejpozději do 30 dnů od vylosování výherců a ověření splnění podmínek soutěže, a to prostřednictvím kurýrní společnosti nebo České pošty nebo prostřednictvím e-mailu (poukaz). Výherce je povinen poskytnout nezbytnou součinnost při doručování výhry. Nepodaří-li se výhru doručit ani na druhý pokus, nárok na výhru zaniká.
5.7   Vylosovaní výherci budou zveřejněni po losování na soutěžním webu www.zubrowka.cz/soutez ve formátu jméno, první písmeno příjmení výherce a město, a to po dobu maximálně 30 dnů od ukončení soutěže.
 
  VI.         Všeobecné podmínky
 
6.1   Soutěžící vyjadřuje svůj souhlas s pravidly soutěže v registračním formuláři na soutěžním webu a zavazuje se je plně dodržovat. Pořadatel a organizátor soutěže si vyhrazují právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže.
6.2   Pro ověření totožnosti a/nebo věku může organizátor požadovat další informace, tj. vyhrazuje si právo vyžádat si od soutěžícího potřebné doklady k ověření totožnosti a/nebo věku soutěžícího, tyto doklady budou doloženy ve fotokopii. Fotokopie dokladů budou po ověření totožnosti soutěžícího smazány. Pokud soutěžící na požádání nepředloží potřebné doklady, bude ze soutěže vyřazen. V takovém případě je organizátor oprávněn udělit výhru jinému soutěžícímu.
6.3   Pořadatel a organizátor soutěže jsou oprávnění bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat nebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. Změna soutěžních pravidel je účinná jejím zveřejněním přímo na soutěžním webu. V případě, že dojde ke změně pravidel, soutěžící bere na vědomí a souhlasí s tím, že platná a účinná je vždy poslední verze pravidel. Pořadatel a organizátor soutěže nejsou povinni o změně pravidel zvlášť informovat soutěžící, protože aktuálně platná a účinná verze je vždy zveřejněna na soutěžním webu.
6.4   Soutěžící si nemůže nárokovat jinou výhru jako tu, která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat, ani nárok na jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry. Výhry nelze vymáhat soudní cestou.
6.5   Pořadatel a organizátor si vyhrazují právo v průběhu soutěže změnit typ výhry nebo jejich počet a změnit podmínky předávání výher.
6.6   Pořadatel a organizátor soutěže si vyhrazují právo konečného rozhodnutí sporných případů, zejména o udělení výhry či neudělení výhry, stejně jako o vyřazení kteréhokoli účastníka ze soutěže. Takové rozhodnutí je konečné a není možné se proti němu odvolat.
6.7   Pořadatel a organizátor neodpovídají za škodu vzniklou užíváním výhry. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem jejího převzetí.
6.8   Organizátor a pořadatel soutěže neodpovídají za nedoručení registrací, oznámení o výhrách, odpovědí na výzvy, výher ani za jiné technické problémy související s přenosem dat elektronickými prostředky.
6.9   Pravidla mohou být ve zkrácené verzi zveřejněny na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplní pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediné, úplné a konečné.
6.10       Úplné znění pravidel soutěže je po celou dobu konání soutěže k dispozici na webové stránce www.zubrowka.cz/soutez a zároveň je uloženo v písemné podobě v sídle pořadatele soutěže.
 
VII.         Zpracování osobních údajů
 
7.1   Soutěžící v souladu s platnou legislativou, a to zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením EP a Rady (EÚ) 2016/679 (dále jen „GDPR“) souhlasí se zpracováním všech jím poskytnutých údajů do databáze pořadatele soutěže (správce osobních údajů)  a organizátora (zpracovatele osobních údajů) za účelem realizace a vyhodnocení soutěže, za účelem zveřejnění výherců soutěže a pro potřeby archivace, během nezbytně nutného času nebo do odvolání souhlasu. Za dobrovolné poskytnutí souhlasu pro výše uvedené účely se považuje souhlas při vyplnění formuláře na soutěžním webu stránce www.zubrowka.cz/soutez podle bodu III. těchto pravidel.
7.2   Pokud je v pravidlech soutěže uvedeno, že výherci budou zveřejněni na webových stránkách a ve sdělovacích prostředcích v rozsahu údajů pro tento účel poskytnutých, tak se souhlas spotřebitele uděluje po dobu zveřejnění výherců soutěže a je poskytnut zapojením se do soutěže.
7.3   Soutěžící potvrzuje, že byl seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona o zpracování osobních údajů a obecného nařízení o ochraně údajů prostřednictvím poučení zveřejněného na webové stránce www.zubrowka.cz/souteza byl poučen, že poskytnutí údajů je dobrovolné, není zákonným požadavkem, a že svůj souhlas může bezplatně a kdykoliv odvolat písemnou formou – doručením e-mailu na adresu: oou@maspex.com, jakož i se všemi dalšími právy vyplývajícími z příslušné legislativy. Odvoláním svého souhlasu však účastník ztrácí nárok na výhru v soutěži.
7.4   V případě pochybností o dodržování práv soutěžícího nebo jiné dotčené osoby pořadatelem, se může soutěžící, resp. dotyčná osoba obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 a může podat stížnost na podezření ze zpracování osobních údajů v rozporu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
 
V Praze dne 20.5.2024